8 khuyến cáo của WHO về cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

Theo đó,tại văn phòng, nơi làm việc, mọi người nên tuân thủ 8 điều sau để đảm bảo phòng tránh hiệu quả Covid – 19:

Giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ và vệ sinh, Rửa tay thường xuyên và đúng cách, Tăng cường vệ sinh đường hô hấp thật tốt, Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, Tham vấn các khuyến cáo về đi lại trước khi đi công tác, Thúc đẩy phương án làm việc từ xa nếu có thể, Tuân thủ các hạn chế về đi lại, di chuyển hay tụ tập đông người, Khuyến cáo những người bị ốm hãy ở nhà.

Giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ và vệ sinh

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

Rửa tay thường xuyên và đúng cách

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

Tăng cường vệ sinh đường hô hấp thật tốt

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

Tham vấn các khuyến cáo về đi lại trước khi đi công tác

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

Thúc đẩy phương án làm việc từ xa nếu có thể

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

Tuân thủ các hạn chế về đi lại, di chuyển hay tụ tập đông người

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

Khuyến cáo những người bị ốm hãy ở nhà

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *