Giấy Double A A4 DL70

97.000 78.000

Loại: A4 (210 x 297mm)
Giấy trắng mịn
Công dụng: in ấn chứng từ cao ấp, hợp đồng, mẫu thiết kế, mỹ thuật